dự án Sky Symphony

Căn hộ Sky Symphony

February 28, 2017 // 0 Comments

Dự án căn hộ Sky Symphony sẽ chính thức mang tên thương hiệu Khải Hoàn Land, một đơn vị danh tiếng chuyên về môi giới Bất động Sản hàng đầu tại Việt Nam. Thông tin chính thức về một số hình ảnh cũng được đăng tải trên một số phương tiện truyền thông uy tín đang là dự án được sự mong đợi từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 Twitter 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×